Inmiddels is het convenant juli 2021 tussen de Sportraad BES met de Gemeente Bergen getekend.

Bij deze ter inzage, zie bijlage: