Op 9 november 2021 in de Blinkerd in Schoorl heeft het vitaliteitsdebat plaatsgevonden, waar de politieke partijen hun meningen konden geven op de aan hen voorgedragen stellingen.

TV 80 heeft dit debat opgenomen en is te zien op deze link: https://youtu.be/E8shMCgrt70

Het resultaat van dit debat is dat alle politieke partijen het eens zijn dat er een meerjaren beleidsplan moet komen voor sport, bewegen en welzijn (vitaliteit) met daaraan gekoppeld een gemeentelijk budget.

De sportraad BES gaat samen met Sport-Z, de buurtsport coaches van Alkmaar Sport en Stichting Welzijn proberen inhoud te geven aan dit beleidsplan i.s.m. de Gemeente Bergen. Tevens hopen wij dat de politieke partijen dit in hun programma gaan opnemen.

Wij hopen op niet al te lange termijn dit beleidsplan aan u te presenteren.