Overzicht wat er nu aan compensatieregelingen voor sportaanbieders is

–  TOGS-regeling, €4000,- per aanvraag: sluitingsdatum 26 juni 2020.

–  NOW 2.0 voor werkgevers in de sport. Aanvragen kan t/m 31 augustus.

– TASO, tegemoetkoming schade amateursportverenigingen (€1500-€3500) 1 september 2020 – 4 oktober 2020.  (voor de amateursportverenigingen die geen gebruik hebben gemaakt van de TOGS-regeling)

– Huurverrekening vanuit de gemeente.

– Huurverrekening vanuit het Rijk; proces wordt rond 1 augustus bekend.