Sportraad Bergen

Welkom op de Website van de sportraad van de Gemeente Bergen

Over

De sportraad bestaat sinds 2006 en heeft goede contacten met de sportclubs en met de Gemeente Bergen.  Daar waar nodig treedt zij op, enerzijds als bemiddelaar tussen sportclubs en Gemeente, anderzijds geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan zowel Gemeente als sportclubs. Dit betreft alles wat te maken heeft met sportbeleid in de Gemeente Bergen, inmiddels spelen ook aspecten zorg en welzijn een rol.

Zaken betreffen dan vooral:

  1. Bemiddelen in sport accomodaties
  2. Adviseren omtrent verkrijgen subsidies
  3. Advisering omtrent te bouwen sportlocaties
  4. Contact houden met exploitanten sportaccommodaties
  5. Advisering over de nieuw op te stellen sportnota 2019-2022
  6. Het bevorderen van de samenwerking en samenhang in het werkveld sport;
  7. Het (mede)organiseren en uitvoering geven aan bepaalde activiteiten op het gebied van sport(stimulering).
%d bloggers liken dit: