In relatie tot covid en sport is er een nieuwe Rijkssubsidieregeling voor de amateursport opgezet, de TASO: Tegemoetkoming Schade Amateursportverenigingen

!!De regeling is NIET bestemd voor de amateursportverenigingen die aanspraak hebben gemaakt op de TOGS-regeling!!.

Zie https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36574.html

LET OP: De aanvraag voor deze nieuwe regeling kan ingediend worden in de periode van 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020.

Het te vergoeden bedrag kan liggen tussen de 1500 en 3500 euro, zie de voorwaarden op bovengenoemde link.

!!Lees zorgvuldig wat u allemaal moet indienen om in aanmerking te komen voor deze subsidie!!