Het opmaken van het lokaal sport-en beweegakkoord nadert zijn voltooiing. Ingrid van Gelder, sportformateur Bergen Nh heeft met diverse infoavonden gepeild hoe men in de toekomst een sporten en bewegen voor een ieder, arm en rijk, in de toekomst ziet.
De ambities van het lokaal sport-en beweegakkoord zijn:

Iedereen doet mee
Versterken van de sport
Passende sport-en beweegomgeving
Gezond en wel

De bedoeling is om via dit lokaal sport-en beweegakkoord o.a. om bewoners te bewegen om weer lid te worden van de diverse sportclubs in Bergen Nh.

Dit vergt inspanning van nogal wat partijen, zoals Stichting Welzijn Ouderen, Anbo, GGD, de scholen, sportverenigingen, buurtsportcoaches, huisartsen, fysio’, vrijwilligers centrale, sportraad etc.

Wij doen dan ook een oproep aan alle sportverenigingen om mee te werken aan dit lokale sport-en beweegakkoord. Wie wil er als sportclub nu niet meewerken aan jeugd, die meer gaat sporten en gezonder gaat eten, bewoners uit hun sociaal isolement halen en ouderen gezond en actief ouder laten worden.

Met zijn allen kunnen we proberen deze doelstellingen te halenEn tevens proberen weer meer leden naar de verenigingen te trekken.

Indien u als vereniging hier aan mee wilt werken, stuur dan uw volledige clubnaam en logo naar info@sportraadbergen.nl