Vervolgbijeenkomst sport- en beweegakkoord Bergen

Locatie: De Meent

Aanvang: 18.30 uur – 21.00 uur

Dit is een vervolg van de geslaagde startbijeenkomst. In deze vergadering willen we werken aan de vertaling van de dromen, ambities op het gebied van sport en bewegen in Bergen naar concrete gedragen ideeën voor het sportakkoord.

Dit is uw kans om invulling te geven aan het sportakkoord. KOMT ALLEN!!