Stimuleringsbudget      https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=8yDHBdgkO70         

Wil je nieuwe sporters aan je club binden, dan kun je gebruik maken van een stimuleringsbudget van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden. Het gaat om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen. Clubs kunnen maximaal €850,- aanvragen. De aanvraag moet gericht zijn op:

·         het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod

·         het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)

·         het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod