De sportraad heeft naar alle sportclubs in de BES een enquete verstuurd om te kijken per club hoe de demografische ontwikkeling is. Tot op heden is hierop mondjesmaat gereageerd. Graag zien wij voor het einde van de maand de enquetes ingevuld retour. Mocht u bezwaar hebben om deze enquete in te vullen laat het dan even weten.

U kent dit kenbaar maken via de mail: info@sportraadbergen.com

Bij voorbaat dank voor de medewerking