Agenda

Welkom

Jaaroverzicht bezigheden sportraad 2018. Marten Nijdam

Ingezonden stukken

Verslag Penningmeester. Peter Stroomer

Pauze

Voorstelronde nieuwe wethouder

Verwachting sportbehoefte BES in de toekomst. Jan de Boer

Fusies verenigingen: ervaringen. Henk Borst

Aanbod en stimulering sport in de BES. Elles Kraakman

Stand van zaken de Beeck, Fusie voetbalverenigingen Egmond, De Blinkerd

W.v.t.t.k.

Borrel