Afgelopen jaar hebben we geen contributie geheven. Dit in verband met de vele bestuurswisselingen. We zullen dan ook halverwege het nieuwe jaar een nieuwe factuur sturen om de contributie voor 2019 te innen. Onderstaande zijn de nieuwe tarieven contributie, die we willen voorstellen op de Algemene ledenvergadering d.d. 17 april 2019.

                                                   2019                      Was

tot 50 leden                         €.   20,-                      €.   10,-

51 tot 100 leden                  €.   30,-                      €.   20,-

101 tot 200 leden                €.   40,-                      €.   30,-

201 tot 800 leden               €.   80,-                      €.   30,-

Banknummer NL45RABO0146912438 t.n.v. Sportraad BES

Wat doen we hiervoor:

Voor de clubs:

  1. De belangen van uw sportvereniging vertegenwoordigen naar de gemeente toe
  2. Bemiddelingsfunctie tussen sportclubs en Gemeente
  3. Op de hoogte houden van bijv. nieuwe subsidiemogelijkheden, nieuwe BTW regels ingaande 2019
  4. Accommodatie bemiddeling

Algemeen:

  1. Intensief contact houden met de gemeente over alle sport gerelateerde zaken in de Gemeente, zonodig advies geven ( gevraagd, ongevraagd)
  2. Bewaken sport accomodaties, helpen bij verbeten sportaccomdaties
  3. Advies inrichting, functies bij nieuwe sportaccommodaties
  4. Indien gevraagd bemiddelen bij problemen sportclubs onderling, fusies etc.