Met ingang van 1 juli 2018 is het Rabo beweegfonds opgehouden te bestaan, hetgeen impliceert dat de Sportraad  geen aanvullende sponsoring meer kan verstrekken.

Wel hebben we de afspraak met de Rabobank dat zij bereid zijn nog wat grotere projecten te sponsoren, waarbij deze projecten eerst voorgelegd worden aan de Sportraad. Vindt de Sportraad deze projecten interessant zal zij contact opnemen met De Rabobank, die op haar beurt zich ook zal buigen over deze projecten en uiteindelijk het sein Go or NO Go wat betreft sponsoring zal geven. Voorwaarden, waaraan een groter project  moet voldoen wordt nog nader bericht.

Uiteraard kunnen sportverenigingen wel gebruik maken van:

  1. Rabobank Clubkas.  Stemrecht alleen door leden van de Rabobank Noord-Kennemerland (zie: https://sites.rabobank.nl/raboclubkas/)
  2. Rabo cooperatiefonds, zie http://www.rabobank.nl