Voor de gemeente Bergen is dit: Elles kraakman

Zij houdt zich bezig met:

  1. Stimuleren van de sportparticipatieen bewegen met als doel het bevorderen van de gezondheid, talentontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid (vrijwilligerswerk) en het tegen gaan van eenzaamheid en overlast& vandalisme
  2. Structureel inhoudelijke samenwerking met de sportaanbidders, welzijnswerker, jeugd-en jongerenwerkers, praktijkondersteuners,vluchtelingenwerk, fysiotherapeuten, beleidsmedewerker Sport, de sociale teams, serviceclubs, bedrijven en eventuele overige lokale medewerkers.